Privacy beleid

Pastorsvooroekraine.nl is een samenwerking tussen Stichting Gave en Stichting Geloofsinburgering. Beide stichtingen zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals hier vermeld.

Inleiding

Pastorsvooroekraine.nl onderschrijft het belang van de privacy van haar betrokkenen en heeft maatregelen genomen om risico’s met betrekking tot persoonsgegevens te vermijden. Die worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Pastorsvooroekraine.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Daarnaast voldoet Stichting Gave aan de eisen voor het CBF-keurmerk.

Cookies en klikgedrag

De cookies op Pastorsvooroekrainers.nl worden geplaatst door derden, zoals sociale-mediabedrijven, omdat de website van die diensten gebruik maakt.

Op Pastorsvooroekraine.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Zet ze uit. Hoe dit werkt, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jouw gegevens aan Pastorsvooroekraine.nl verstrekt bij het gebruik maken van onze diensten, dan gebruiken wij die informatie voor onze administratie en om je van dienst te zijn. We informeren je over je of aanmelding. We kunnen je ook incidenteel of kortdurend informeren over een aanverwante product of dienst, een update of evaluatie.

Op de hoogte blijven

Wanneer je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van het werk en activiteiten van Gave en Geloofsinburgering, dan gebruiken wij de gegevens om je volgens je keuze te informeren.

Derden

Jouw gegevens worden door Pastorsvooroekraine.nl nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Uitschrijven

Indien je geen prijs stelt op informatie van Pastorsvooroekraine.nl of Gave of Geloofsinburgering, kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@pastorsvooroekraine.nl of naar de afzonderlijke organisaties achter Pastorsvooroekraine.nl.

Je kan je op elk gewenst moment afmelden voor e-mailnieuwsbrieven via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Verwijderen persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Pastorsvooroekraine.nl de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Link naar externe websites

Deze website heeft links naar artikelen op websites die beheerd worden door andere organisaties en individuen. Wanneer je een link naar andere websites volgt, wees je er dan van bewust dat Pastorsvooroekrainers.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Bovendien kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je jouw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of definitief wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar: info@pastorsvooroekraine.nl.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kun je deze richten aan:
info@pastorsvooroekraine.nl of aan de afzonderlijke organisaties achter Pastorsvooroekraine.nl.

Copyright

Alle content van onze website(s) valt onder het copyright van Pastorsvooroekraine.nl. Maar, voel je vrij om alle inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. Dit dien je wel te voorzien van een bronvermelding.

Wijzigingen

Pastorsvooroekraine.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.

Overige bepalingen

Zie voor overige bepalingen het beleid van de afzonderlijke organisaties: GaveGeloofsinburgering (pdf)

Laatste update maart 2022